KIYOCLEAR สามารถ
รักษาฟันได้หลายแบบ

ลักษณะฟันและอาการที่สามารถทำการรักษาได้

ขั้นตอนการรักษา

01. ติดต่อเพื่อประเมินการรักษาเบื้องต้น ฟรี!

ท่านสามารถประเมินฟันผ่านเว็บไซต์เพือให้เราประเมินการรักษาและติดต่อกลับ หรือติดต่อเราผ่านช่องทาง LINE Official Account และส่งภาพถ่ายฟันของท่านเพื่อรับการประเมินฟันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทีม Care Center ของเราจะประเมินการรักษาแนะนำคลินิกใกล้บ้านคุณที่ให้บริการจัดฟันแบบใสของ KIYOCLEAR

02. การตรวจวินิจฉัยและพิจารณาการจัดฟัน

ในการพบทันตแพทย์ครั้งแรกจะมีการเอกซเรย์และสแกนช่องปาก 3 มิติเพื่อวินิจฉัยสภาพฟันและประเมินการรักษา เช่น การเรียงตัวของฟัน, การสบฟัน, และลักษณะขากรรไกร  ในกรณีที่สามารถรับการรักษาได้ ทันตแพทย์จะอธิบายถึงการวางแผนการรักษาและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของฟันในแต่ละระยะเพื่อใช้ประเมินจำนวนครั้งของการรักษาที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

* ในขั้นตอนนี้อาจมีการรักษาเพิ่มเติม เช่น ขูดหินปูน, ผ่า/ถอนฟันคุด, อุดฟัน, เคลือบฟลูออไรด์, ฟอกสีฟัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

03. รับอุปกรณ์จัดฟันแบบใสและเริ่มต้นจัดฟัน

หลังจากสแกนช่องปากได้ 3 สัปดาห์ ท่านสามารถเข้ารับอุปกรณ์จัดฟันแบบใสได้ที่คลินิกที่รักษาพร้อมกับรับ Customer First Time Kits ที่จะประกอบไปด้วย
  • Clear Aligner เครื่องมือจัดฟันถอดได้แบบพลาสติกใส
  • Aligner Case กล่องเพื่อใช้เก็บเครื่องมือระหว่างถอดเครื่องมือจัดฟัน
  • Chewies ยางกัดฟันสำหรับอุปกรณ์จัดฟันแบบใส เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ที่ใช้ไว้กับหรือเคี้ยว เพื่อปิดหรือไล่ฟองอากาศระหว่างอุปกรณ์จัดฟัน
  • Cleansing Tablets เม็ดฟู่ทำความสะอาด
  • Aligner Remover อุปกรณ์ถอดเครื่องมือจัดฟันใส
  • Customer Guidebook หนังสือคู่มือระหว่างการรักษา
ทันตแพทย์จะทำการอธิบายเกี่ยวกับข้อควรระวังขณะสวมใส และวิธีการถอด วิธีการจัดเก็บอุปกรณ์จัดฟันแบบใส *อุปกรณ์จัดฟันแบบใสต้องสวมใส่อย่างน้อย 20 ชั่วโมงใน 1 วัน **ในช่วง 2 – 3 วันแรกอาจจะรู้สึกเจ็บขณะใส่อุปกรณ์ แต่เมื่อคุ้นเคยแล้วอาการปวดจะค่อยลดลง ***บางกรณีระยะเวลาในการรับอุปกรณ์จัดฟันแบบใสอาจถูกขยายเวลาออกไป

04. การพบทันตแพทย์ครั้งถัดไป

ในการพบทันตแพทย์ครั้งถัดไปจะเป็นไปเพื่อพิจารณาความคืบหน้าในการรักษาและรับอุปกรณ์จัดฟันใสชุดใหม่ ท่านสามารถปรึกษาทันตแพทย์ผู้ดูแลเพื่อกำหนดเวลาการเข้าพบแต่ละครั้งได้จนกว่าจะครบระยะเวลาการรักษ

*ในการพบทันตแพทย์แต่ละครั้งอาจจะมีการสแกนช่องปาก 3 มิติเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

05. ตรวจผลการรักษาครั้งสุดท้ายและรับรีเทนเนอร์

หลังจากครบระยะเวลาการรักษา ทันตแพทย์จะทำการนัดเพื่อตรวจผลการรักษาครั้งสุดท้ายและคุณสามารถเข้ารับรีเทนเนอร์เพื่อใช้สวมใส่หลังการรักษาเสร็จสิ้น * รีเทนเนอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ใส่หลังจากการจัดฟันเสร็จ เพื่อป้องกันฟันกลับไปสภาพเดิมหลังจากการจัดฟันใส แนะนำให้สวมใส่รีเทนเนอร์เพื่อคงสภาพฟัน 22 ชั่วโมง ต่อวันในช่วงปีแรก * เราแนะนำให้สวมใส่รีเทนเนอร์ต่อเนื่องประมาณ 2 ปี เพราะธรรมชาติของฟันสามารถเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลา

หมายเหตุ: ในบางกรณีทันตกรรมจัดฟันแบบใสของ KIYOCLEAR อาจไม่สามารถรักษาได้ ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาการเรียงตัวของฟันตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้กรุณาขอคำปรึกษาจากทันตแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยครั้งแรก

ติดต่อ KIYOCLEAR Care Center ได้ที่
092-333-0182 (จันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 18:00)
ADD OUR OFFICIAL LINE ACCOUNT