เคยสงสัยกันไหม? ทำไมการจัดฟันใส Kiyoclear ถึงเร็วกว่าจัดฟันแบบทั่วไป!

เนื่องจากการทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนำเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบ 3 มิติ และระบบซอฟต์แวร์ ช่วยให้มองเห็นโครงสร้างฟันของคนไข้แบบเสมือนจริง สามารถวิเคราะห์และประเมินทิศทางการเคลื่อนย้ายของฟันได้อย่างแม่นยำ ด้วยการจำลองทิศทางการเคลื่อนที่ของฟันล่วงหน้าได้นั่นเอง

ดังนั้นทันตแพทย์สามารถวางแผนการรักษาและกำหนดการเรียงตัวของตัวร่วมกันอุปกรณ์จัดฟันใสและผลิตจำนวนหลายๆ ชิ้นเฉพาะบุคคลล่วงหน้าได้ จึงสะดวกต่อคนไข้ที่มีเวลาน้อย ไม่ต้องเข้าพบแพทย์อยู่บ่อยๆ ซึ่งแตกต่างจากแผนการจัดฟันทั่วไปที่ใช้ระยะเวลานานกว่า ด้วยการติดเครื่องมือ ทำให้ไม่สามารถคาดการณ์เคลื่อนตัวของฟันได้ดีเท่า “การจัดฟันใส Kiyoclear” และต้องเข้าพบแพทย์ทุกๆ เดือน เพื่อเปลี่ยนลวดและยางฟัน

ติดต่อ KIYOCLEAR Care Center ได้ที่
092-333-0182 (จันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 18:00)
ADD OUR OFFICIAL LINE ACCOUNT