Kiyoclear ดูแลโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและติดตามทุกขั้นตอนการรักษาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมามีประสิทธิภาพและได้รับความพึงพอใจของคนไข้มากที่สุด

สำหรับคนไข้ที่มีลักษณะการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ เช่น ฟันห่าง ฟันชิด ฟันซ้อน ฟันสบ ฟันยื่น เรียงตัวไม่สวยงาม ทำให้เกิดปัญหากวนใจทุกครั้ง ขณะรับประทานอาหารหรือมีเศษอาหารติดตามซอกฟัน ส่งผลให้การเรียงตัวของฟันทำความสะอาดยากและไม่ทั่วถึง เสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปากต่างๆ เช่น โรคฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ หรือ กลิ่นปาก ทำให้เสียบุคลิกภาพ ขาดความมั่นใจ ขณะพูดหรือยิ้ม ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเร่งเห็นถึงปัญหา จึงพัฒนาแผนการจัดฟันใสญี่ปุ่นยึดหลักการรักษาแบบธรรมชาติ เพื่อฟันเรียงตัวสวยและยืดอายุการใช้งานของฟันเคียงคู่คุณ

ติดต่อ KIYOCLEAR Care Center ได้ที่
092-333-0182 (จันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 18:00)
ADD OUR OFFICIAL LINE ACCOUNT