สุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมแผนการรักษาจัดฟันแบบใส โดยคุณจะไม่สูญเสียฟันดีๆ ของคุณ ด้วยอุปกรณ์การรักษา Expander เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์แผนการรักษาแบบไม่ต้องถอน หรือ ตะไบฟัน

Expander คือ อุปกรณ์สำคัญที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ในช่องปากของคุณ แทนการถอนหรือตะไบ หลีกเลี่ยงทำลายเนื้อฟันของคุณ เพื่อให้การเคลื่อนตัวหรือการขยับช่วงระหว่างการจัดฟันใสได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแผนการรักษาแบบญี่ปุ่น มุ่งเน้นคงสภาพฟันเดิม

เนื่องจากการถอน เป็นการเพิ่มพื้นที่ในช่องปากขณะการจัดฟัน สามารถเคลื่อนย้ายฟันชิดเรียงกันให้สวยงาม แต่ต้องแลกฟันดีๆ ของคุณไป ถือว่าไม่คุ้ม หรือ การตะไบเนื้อฟัน แทนการถอนเพื่อเพิ่มช่องว่างบริเวณช่องปาก ซึ่งการตะไบส่งผลเสียต่อฟันอย่างมาก สร้างผลข้างเคียงระยะยาว เช่น อาการเสียวฟันต่างๆ นั้นจึงไม่ใช่วิธีการรักษาของ Kiyoclear

ติดต่อ KIYOCLEAR Care Center ได้ที่
092-333-0182 (จันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 18:00)
ADD OUR OFFICIAL LINE ACCOUNT