ระยะเวลาในการจัดฟันแบบใสของ KIYOCLEAR

การจัดฟันด้วย KIYOCLEAR ใช้ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน – 2 ปี ราคาไม่แพงและใช้เวลาในการรักษาน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดฟันแบบธรรมดา

นี่คือตัวอย่างการรักษาการจัดฟันแบบใส KIYOCLEAR

ระยะเวลาการรักษา ⇒ ประมาณ 4 เดือนครึ่ง คุณสามารถเห็นความแตกต่างหลังจากจัดฟันด้วย KIYOCLEAR ไป 4 ครั้ง

* ผลการรักษามีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

** ภาพถ่ายถูกโพสต์โดยได้รับอนุญาตจากคนไข้

*** ความแตกต่างของสีในภาพไม่ได้เกิดจากการฟอกสีฟัน

ทำไมการจัดฟันด้วย KIYOCLEAR ถึงใช้เวลาไม่นานและราคาเข้าถึงได้ ?

การจัดฟันด้วย KIYOCLEAR เป็นการจัดฟันที่เปลี่ยนความเชื่อที่ว่าการจัดฟันต้องใช้เวลานานและราคาแพง ทำให้คนที่มีปัญหาเรื่องการเรียงตัวของฟันได้ตัดสินใจจัดฟันได้ง่ายขึ้น

เหตุผลที่ระยะเวลาในการรักษาสั้น

ข้อที่ 1 เราใช้ประสบการณ์จากการค้นคว้าข้อมูลโดยใช้ ข้อมูลชุดฟันของกลุ่มคนจำนวนมากและเทคโนโลยีดิจิตอล เราจึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่าฟันซี่ไหนควรขยับไปทิศทางไหนและขยับเท่าใดให้ปลอดภัย ในทางกลับกันกรณีของการจัดฟันแบบเหล็กส่วนใหญ่จะตรวจสอบ, คาดการณ์สภาพของฟัน และวางแผนการรักษาด้วยมือ ซึ่งเมื่อเราได้วางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดการได้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้การจัดฟันแบบ KIYOCLEAR ทำได้ในระยะเวลาที่ไม่นาน

ข้อที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมของเรามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบฟันโดยการใช้กำลังขยับฟันที่เหมาะสม การเคลื่อนตัวของฟันเกิดจากการใช้กำลัง (บีบ) ไปที่ฟันด้วยอุปกรณ์จัดฟันใส ถ้าฟันมีการเคลื่อนตัวที่ไม่เหมาะสม อาจจะทำให้เหงือกร่นหรือเกิดรากฟันละลายได้

ภาวะเหงือกร่น หมายถึงเหงือกจะหย่อนและรากฟันจะเผยออกมา
รากฟันละลายหมายถึง รากฟันสั้นลง

ผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบฟันของ KIYOCLEAR จะออกแบบอุปกรณ์จัดฟันใสภายใต้การดูแลของทันตแพทย์ประจำคลินิก

ข้อที่ 3 เราใช้วัสดุจัดฟันใสที่มีคุณภาพในการขยับฟัน การเคลื่อนที่ของฟันในการจัดฟันแบบใสจะเกิดขึ้นเมื่อมีแรงบีบ ที่เกิดจากความยืดหยุ่นของอุปกรณ์จัดฟันใสที่มีต่อฟัน

ดังนั้นอุปกรณ์จัดฟันใสนั้นสำคัญมากในการรักษา คุณสามารถดูอุปกรณ์จัดฟันใสของเราว่ามีความยืดหยุ่นสูงที่ คลิปวิดิโอนี้

จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์จัดฟันใสที่ถูกบิดสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยทันที อุปกรณ์จัดฟันใสที่ยิดหยุ่นมีข้อดีดังนี้

ข้อที่ 4 อุปกรณ์จัดฟันใสสามารถป้องกันการเคลื่อนตัวของฟันที่เกินจำเป็นได้ การจัดฟันแบบเหล็ก จะใช้ลวดกับฟันทั้งหมดรวมทั้งฟันกราม ดังนั้น ฟันที่ไม่ควรขยับอาจจะมีการขยับไปในทิศทางที่ไม่ได้ต้องการได้ ถ้าเราทำให้ฟันเคลื่อนที่โดยไม่จำเป็นอาจจะทำให้เกิดปัญหารากฟันละลายได้อีกด้วย

อุปกรณ์จัดฟันของ KIYOCLEAR เป็นอุปกรณ์จัดฟันแบบใสที่ทำขึ้นเพื่อขยับฟันที่จำเป็นต้องขยับเท่านั้น ฟันที่ไม่จำเป็นต้องขยับหรือฟันที่ดีอยู่แล้วจะถูกใช้เป็นฟันที่ยึดเพื่อเป็นฐานเวลาที่ขยับฟันที่ต้องการขยับ และการรักษาก็จะขยับเพียงฟันที่ต้องการขยับ ดังนั้น จึงไม่เกิดการขยับโดยไม่จำเป็นหรือต้องขยับฟันกลับอื่นๆให้เข้าที่ใหม่

ตัวอย่างการรักษาเพิ่มเติม

ระยะเวลาการรักษา : ประมาณ 4 เดือน (จัดฟันด้วย KIYOCLEAR 4 ครั้ง)

* ผลมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล
* รูปภาพทั้งหมดที่โพสต์ได้รับอนุญาตจากคนไข้แล้ว
* ความแตกต่างของสีในภาพไม่ได้เกิดจากการฟอกสีฟัน

หากคุณมีข้อสงสัยหรือสนใจที่จะจัดฟันแบบใส สามารถรับการประเมินฟันกับเราได้ฟรีโดยการคลิกที่นี่ หรือผ่าน LINE @kiyoclear เพื่อให้เจ้าหน้าที่ Care Center ช่วยประเมินฟันของคุณและแนะนำการรักษาที่เหมาะสม

ติดต่อ KIYOCLEAR Care Center ได้ที่
092-333-0182 (จันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 18:00)
ADD OUR OFFICIAL LINE ACCOUNT